Vajinusmus Belirtileri Nedenleri ve Tedavi Süreci

Vajinusmus Sorununuz İçin Randevu

Gecikmeden Bir An Önce Başlayın

Psikolog Asude Yağcı ile vajinusmus danışmanlık.

Vajinismus, Salerno Trotula tarafından ilk kez 1547’de isimlendirilmeksizin tarif edilmiş; vajinismus terimini ise ilk kez 1862 yılında Sirns kullanmıştır.

Böylece vajinismusun asırlardır süregelen yaygın bir rahatsızlık olduğunu söylemek mümkündür.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ACOG (Amerika Obstetrisyen ve Jinekologlar Kolajı), IASP(Uluslararsı Ağrı Çalışması Birliği), Lamont gibi tüm ilgili kuruluşlar tarafından da kabul görmüş bir rahatsızlıktır.

Uzmanlar tarafından vajinismusun en yaygın kadın cinsel bozukluklarından biri olduğu söylenmektedir. Ülkemizde ise vajinismusun klinik popülasyonda %43-73 arasında değişen oranlarda olduğu ve ilk sırada yer aldığı bildirilmektedir.

Bunun yanı sıra Dünya’da vajinismuslu kadınların yardım arama davranışları araştırılmış, bu kadınların başvurularını birinci sırada pratisyen hekimlere yaptığı ama ne yazık ki kadınlar tarafından sorunu ççözmede kendilerine en az yardımcı olan grubun bu olduğu belirtilmiştir.

Sonuçlar vajismik kadınların yardımla ilgili tatminsizliklerinin, yardım arama konusunda varolan kaçınmacı tavrını pekiştirdiğini göstermektedir.

Amerika’da cinsel problemi olan kadınların sadece 1/3’i tedavi başvurusunda bulunmaktadır. Kadınların profesyonel yardıma başvurmadaki engellerinin ise

-Düşük özsaygınlık algısı

-Cinsel problemleri konuşurken utanç duyma olduğu görülmüştür.

Nedensellik örüntülerinde ise;

Benlik Saygısı

Özyeterlilik

Yaşam Kalitesi

Ağrı Korkusu

Cinsel Travmaya Maruz Kalmak ya da Şahit Olmak

Çift Problemleri (Sadakatsizlik, Şiddetli geçimsizlik vs.)

Dinsel Tutuculuk ( Anne tarafından aşılanan yüksek ahlaki beklentiler, katı dini yetiştirme tarzından kaynaklanan cinsel suçluluk duygusu vs.)

etkileri görülür.

Vajinismuslu kadınların erkek partnerlerinin tutumu vajinismusa neden olabilir ya da durumu kötüleştirebilir.

Eşlerin tedaviye katılımı ve olumlu sonuca ulaşılmasındaki rolü büyüktür.

“Duygusal Bulaşıcılık” konusuna gelince;

Vajinismusa ikincil olarak erkek partnerde görülebilen erken boşalma ve/veya sertleşme bozukluğu da düzelir.

Tedavi Süreci

Psikanaliz, Davranışçı Yönelimli Psikoterapi yönelimli seks terapilerinin hepsinde mükemmel başarı oranları bildirilmiştir. (%78-100)

Literatür verilerine göre vajinismus tedavisinde cinsel terapinin etkinliğini ölçen pek çok çalışma yapılmış ve tedavinin sürdürülmesi koşuluyla hepsinde mükemmel tedavi başarı oranları bildirilmiştir.

Sizlere verilen formlar, alınan bilgiler ve şikayetleriniz doğrultusunda rahatsızlığınızı tetikleyen dinamikler tespit edilip, yanlış inanç ve korkularınız işlenirken; her seansta adım adım, sizi zor ve müşkül durumda hissettirmeyecek ödevlerle sonuca ulaşılacaktır.

Eşlerin tedaviye katılımı ve olumlu sonuca ulaşılmasındaki rolü ise büyüktür.