Parafili mi? Parafilik Bozukluk mu?

Parafili mi? Parafilik Bozukluk mu?

Parafilinin anlamı, işlevi, tedavi ediciliği ve geçmiş etkisindeki hayatı daha kabul edilebilir kılması üzerine küçük bir yazı.

“Parafili” terimi, garip, olağandışı veya sosyal açıdan alışılmadık cinsel davranışları tanımlamak için kullanılmaktadır (Birchard 2011).

“Parafili” terimi, “para” ve “filia” kelimelerinden gelmektedir. “Para” “ötesinde, bağlı veya kusurlu” anlamındadır.

“Filia” ise “sevgi veya sevgili” anlamına gelen “filos’tan gelmektedir.

DSM-V parafililer aşağıdaki gibi listelemektedir:

Gözetlemecilik Bozukluğu

Göstermecilik Bozukluğu

Sürtünmecilik Bozukluğu

Cinsel Özezerlik (Mazoşizm) Bozukluğu

Cinsel Elezerlik (Sadizm) Bozukluğu

Pedofili Bozukluğu

Fetişizm Bozukluğu

Karşigiyim (Travesti) Bozukluğu

Tanımlanmış diğer cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları

ICD-10 parafililer aşağıdaki gibi listelenmektedir:

Fetişizm: İnsan dışındaki nesneler veya vücut uzuvları

(örnek, saç).

Fetişistik transvertizm: Karşı cinsin kıyafetlerini cinsel haz için giyme.

Teşhircilik: Cinsel organların gösterimi.

Röntgencilik: Başkalarını özel bir durumları ya da etkinlikleri sırasında izleme.

Pedofili: 13 yaşın altındaki, ergenlik öncesindeki veya erken ergenlikteki kız/erkek çocuklarla cinsel ilişkiye girme.

Sadomazoşizm: Acı, aşağılama veya bağlamadan cinsel haz alma

Birden fazla cinsel tercih bozuklukları: Fetişizm, transvertizim ve Sadomazoşizm (yaygın kombinasyon).

Cinsel tercih bozuklukları, diğer: Telefonla arama, sürtünme, hayvanlar.

Parafili ve parafilik Bozukluk arasında ise fark vardır, parafilik bozukluk bir bireye

sıkıntı kusur yaratan ya da tatmininin başkasını riske sokan, zarar veren bir bozukluktur.

Örneğin: Gözetlemecilik bozukluğunda, birey, habersiz kişileri çıplakken veya cinsel etkinlik sırasında gözetlemekten cinsel haz almaktadır. Bu kanuna aykırı bir etkinliktir.

Sürtünmecilik bozukluğu da rızaya ve onaya dayalı yapılmadığı takdirde taciz ve istismar başlığı altında değerlendirilmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği 2013’te bildirdiği raporda sürtünmecilik bozukluğunun yetişkin erkeklerin %10-14’ünde görüldüğünü bildirmiştir.

Thibaut ve arkadaşları cinsel uyarılmanın, sinirsel, hormonal ve genetik faktörlere, aynı zamanda da kültür ve şartların karmaşık etkisine bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir (2010: 610). Etiyoloji konusunda psikolojik, gelişimsel, çevresel, genetik ve organik faktörler tartışılmıştır.

Richard Solomon tarafından 1980 yılında formüle edilmiş olan “karşıt süreç teorisi” temel alınmaktadır. Bu teoride, beyinin otomatik olarak zıt ve hoş olmayan/zevksiz durumları, kabul edilir ve hoş/zevkli olanlarla değiştirdiği belirtilmektedir.

Örnek olarak, paraşütle uçaktan atlamak korkutucu ve zordur ama tekrarlanan ve bağımlılık yapan bir hale gelebilir.

Bu teorinin cinselliğe uyarlanmış haline göre, zıt olumluya ve hoş/zevkli olanla değişmektedir. Money’ye göre, karşıt süreç tüm parafililerde fark edilebilir (1993: 38). Beyin, otomatik olarak narsistik zarar ve travma deneyimlerini alıp cinsel haz ile kaplanmış zaferlere çevirmektedir.

Cinsel Bağımlılık ve Kompülsyonların Tedavisi Derneği kurucusu Thaddeus Birchard parafilinin temellerinin özgün gelişimsel bir geçmişte saptanmasının mümkün olduğunu söylüyor ve ekliyor “Parafilinin gelişimi, bireysel yaşam öyküsü ve çocuğun psikolojik gelişimini çevreleyen şartlar tarafından belirlenmektedir.

Birçok otorite (Bader 2008; Kahr 2007; Money 1986; Stoller 1975), fantezi ve parafilinin zafer ve erotikleştirme şeklinde sonuçlanan bir travma kodlaması olduğu konusunda hem fikirdirler.

Acı veren hoşa gidene, dayanılmaz dayanılır olana dönüşmektedir.” der Birchard.

Money (1993) ve Bader (2003), parafililer farklı şekillerde tanımlayarak psikojenik kökenlere bağlarlar. Gelişmemiş bir çalışma alanında üretilen tüm bu görüşmeler parafililerin travmanın dönüşümü olduğu teorisine dayanmaktadır. Kahr da şöyle der: “Fanteziler, doktor talimatı olmadan, günün ve gecenin herhangi bir saatinde reçetesiz kullanılabilen kendi kendine tedavi ilaçları olarak görev yapmaktadırlar” (2007:460)

Parafililer çocukluktaki travmaları ve küçük düşürülmeleri üstünlüğe ve zafere dönüştürmektedirler.

Money ve Ehrhardt’ın gözlemlediği gibi, erotik güçlerini ergenlikte gösteren imgelerin kökenleri kişinin geçmişinde saklıdır (1996: 149).

Bader de şöyle der: “Cinsel fanteziler reddedilişleri çözer. Çaresizliği güce çevirir, değersizlik duygularını söndürür ve en ufak depresyon işaretlerini yok eder. İster hafifmeşreplik olsun, ister kompulsif pornografi kullanımı olsun cinsel etkinliklerin, kendinden nefret etmeden, zevkli ama geçici bir rahatlama sağlama özellikleri bulunmaktadır.

Cinsel gerilim ve heyecan içinde olan bir birey, kendini yetersiz hissetmek, hatalarını düşünme ve kilosundan utanmama eğilimi göstermektedir” (2003: 71)

Bu eylemlerin akılda sergilenen utancı hükümsüz hale getirdiğini belirten Bader’e göre, “Efendi sadece kölenin rızasıyla hükmeder ve bu rızanın en güçlü şekilde nakledilmesi, kölenin cinsel heyecanıyla olmaktadır. Efendi ve köle, birbirlerine, önemsizlik, görünmezlik ve değersizlik hakkındaki içsel duyularını etkisiz hale getiren özel bir dikkat ve onaylama sunmaktadırlar” (2003: 110).

Money ve Lamacz’a göre, “Aşk haritasına kazınmaya başlamış olan suistimalin, disiplinin ve bağlamanın aşağılanması ve acısı, acı çekmenin trajedisiyle başlamaktadır. Sonrasında Euphoria’nın zaferine, tiksindirici ve uzak durulana, çekici ve bağımlılık yaratana dönüşmektedir” (1989: 202).

Psikoterapinin temel amacı, bu iradenin arkasında saklanan patojenik inançların keşfedilip tanımlanmasıdır. Utanç duygusunu azaltmaya ve kendini kabullenmenin üst düzeylerinin oluşturulmasıdır. Bu gibi inançların ve iradelerin değiştirilmesinin zorluğunun ana nedeni, katılanlara güçlü erotik zevkler vermelerinden kaynaklanmaktadır.

Literatürde parafililere, genelde duygu durum bozuklukları ve diğer bozuklukların eşlik ettiği belirtmektedir (Garcia ve Thibaut 2011; Seligman ve Hardenburg 2000).

Garcia ve Thibaut’ya (2011) göre, vakalarının yüzde 90’ı erkekleri içermektedir ve bunlara, ruh hali bozukluğu, madde bağımlılığı problemleri ve yüksek düzey anksiyete problemleri eşlik etmektedir.

Parafili sosyal olarak utandırdığında, bu utanç içselleştirilir ve kişinin kendine yöneltilir. Bu da bireyin utanç verici ve kusurlu olma duygusuna katkıda bulunur.

Parafili utanç duygusu tarafından harekete geçmekte ve utanç duygusu üretmektedir. Kendi kendini yatıştırma amaçlıdır ve kaynağı aile kökenlidir. Narsistik zarara ve ailedeki bir travmaya karşı cevaptır; duygu yönetimi ve öz düzenleme amaçlıdır. Beraberinde zararlı sonuçlar getirebilir, hayatı ve ilişkileri sekteye uğratabilir.

Örneğin haberdar olan ya da farkına varan eş ile aranın gittikçe açılması ya da parafilik davranışlar yüzünden limitsiz risk alma davranışları, kendi zarar görme ya da başkasına zarar verme, en kötü haliyle kendinizi hastane, morg ya da hapishanede bulmanız ile sonuçlanan süreçler verilebilir.

Related posts