Cinsel İsteksizlik

İlişkilerdeki bozukluklar ilk önce cinselliğe yansır, daha sonra ruhlar uzaklaşır.
Bu tanıyı anlanların cinsel eylem gösterme yetisinde herhangi bir sorun/engel
olmamasına rağmen cinselliğe karşı belirli bir ilgi, istek kaybı söz konusudur
ya da partnerle arada cinsellik hiç yoktur.
Cinsel isteğin az olması, birleşme sıklığının az olması,
orgazma ulaşmanın az görülmesi ya da hiç görülmemesi,
cinsellikle alakalı düşüncelerin az olması veya hiç olmaması,
cinsel bir faaliyeti başlatamamanın veya katılamamanın görülmesi
gibi durumların görüldüğü bir cinsel işlev bozukluğudur.

Danışanın tedaviye yönelik isteği-arzusu-çabası, uzmanın bilgisi-yetkinliğive sürece sabır başarıyı getirir.